Hizmetlerimiz

Tasarım ve Taahhüt Hizmetleri


* Bölgesel, merkezi ve bireysel ısıtma sistemleri, ısıtma merkezleri
* Merkezi soğutma sistemleri, soğutma merkezleri
* Temiz ve atık su tesisatı
* Arıtma, su şartlandırma ve gri su sistemleri
* Yangınla mücadele sistemleri
* Dumanla mücadele sistemleri

Sürdürülebilir Enerji Sistemleri


* Enerji verimliliği danışmalık hizmetleri
* Hava, su ve toprak kaynaklı ısı pompası sistemleri
* Güneş enerjisi sistemleri
* Isı geri kazanım sistemleri
 
 
 

Kontrollük ve Proje Yönetimi


* Shop-drawing projelerin oluşturulması
* Yapılan işin sahada gerekli teknik standartlara bağlı kalınarak uygulanmasının takibi
* Test ve devreye alma çalışmalarının izlenmesi
* Geçici & kesin kabul işlemleri ve yapının mal sahibine teslimi

Müşavirlik Hizmetleri


* Ön proje raporu hazırlanması
* İhale dosyası düzenlenmesi
* Cihaz ve malzeme seçimlerinin yapılması

TASARIM KRİTERLERİMİZİN MİMARİ, STATİK, ELEKTRİK GİBİ ANA DALLARIN YANI SIRA DEKORASYON, CEPHE FİZİĞİ, AKUSTİK, SİSMİK GİBİ DİĞER DİSİPLİNLERİN TASARIM GİRDİSİ OLDUĞUNUN FARKINDAYIZ.
BU GÖRÜŞ DOĞRULTUSUNDA TAKIM ÇALIŞMASI KAVRAMININ KALİTELİ BİR PROJE ÜRETİMİNDE HAYATİ BİR ETKEN OLDUĞUNUN BİLİNCİNDEYİZ.